XXI Parresia

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

W dniach 25-26 lutego 2016 r. odbyło się XXI Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie Parresia. Uczestniczyło w nim ponad trzydzieści osób z siedmiu krajów – Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Turkmenistanu i Polski. Olbrzymią radością była obecność braci grekokatolików.

Za prowadzenie Parresii odpowiadał ks. Ireneusz Kopacz wraz z Międzynarodową Diakonią Ewangelizacji „Drogocenna Perła”. Spotkanie rozpoczęliśmy w czwartek Mszą Świętą, na której kazanie wygłosił o. Andrzej Madej z Turkmenistanu, który opowiadał o swoich doświadczeniach pracy misyjnej w tym kraju.

W trakcie spotkania oprócz wspólnej modlitwy w językach narodowych, wysłuchaliśmy również konferencji ks. Jarosława Gąsiorka wprowadzającej w nowy temat roku formacyjnego: „Miłosierni jak Ojciec”. Odczytane zostały listy jedności, które dotarły do nas z Luizjany (Stany Zjednoczone), Filipin oraz Chin.

Uczestnicy wymienili się również propozycjami współpracy w inicjatywach podejmowanych przez Ruch w różnych krajach. Od piątkowego wieczoru włączyli się w program 41. Kongregacji Odpowiedzialnych.

Dla mnie Parresia była niesamowitym doświadczeniem bogactwa Ruchu. Pomimo różnic kulturowych i językowych dzieliliśmy podobne problemy i radości. Olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie wspólna modlitwa w różnych językach – po raz kolejny bardzo namacalnie pokazała mi powszechność Kościoła. Bardzo ubogacający był również wzajemny zapał do pomocy i współpracy w trakcie Parresi, ale także liczne zaproszenia na późniejszy czas. Był to czas olbrzymiej radości ze spotkania i wspólnoty.

Katarzyna Herman, Diakonia Misyjna

XX Parresia

Spotkanie odbyło się w dniach 19-20 lutego 2015 roku.

Chwała Panu!
Mieliśmy piękne spotkanie międzynarodowe naszego Ruchu Światlo-Życie w Częstochowie. Od lat prowadziliśmy, dzięki łasce Bożej, to spotkanie, ale w tym roku, z czego się cieszymy prowadziła Diakonia Misyjna razem z ks bp Adamem Wodarczykiem! ;-))
Było nas okolo 50-ki osób z Ukrainy, Białorusi, Polski, Czech i Słowacji, oraz Niemiec!
Był to wspaniały czas modlitwy, dzielenia się tym, co odbywa się w naszych krajach i wspólnotach!

 

XIX Parresia

Kolejna Parresia odbyła się w dniach 20-21.02.2014. To było pierwsze spotkanie w którym nie uczestniczyła Julia Frolova. Uczestniczyło 15 osób z Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Czech!

XVIII Parresia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parresia
Już od osiemnastu lat Kongregację Odpowiedzialnych poprzedza Parresia – międzynarodowe spotkanie członków Ruchu, organizowane przez Drogocenną Perłę. W tym roku spotkanie rozpoczęło się 21 lutego, jak zwykle w parafii św. Józefa w Częstochowie. Uczestniczyło w nim około 20 osób – delegacje z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Słowacji i Czech. 22 lutego wspólnota Parresii dołączyła do Kongregacji na Jasnej Górze.

Pierwszy raz miałam możliwość dołączenia do tej wspólnoty. Spotkanie daje możliwość podzielenia się radościami i trudnościami rozwoju Ruchu za granicą. Z Czech przyjechała młodzież z o. Janem – dominikaninem. Tam wspólnota oazowa rozwija się, chociaż jest niski procent ludzi wierzących. Niekiedy kilometry dzielą jedną wspólnotę od drugiej. Często ewangelizacja polega wyłącznie na modlitwie. Młodzi ludzie pociągają innych przykładem własnego życia. Wychodzą na ulice miast, dzielą sie radością, że Bóg ich kocha.

Ciekawostką był krzyż, który noszą animatorzy w Czechach. Pierwowzór pochodzi z czasów świętych Cyryla i Metodego, a jest na nim krzyż, na którym widnieje znak ΦΩΣ – ΖΩΗ. Ojciec Jan, dominikanin mówi, że współbracia z niego żartują, mówiąc, iż początki Oazy w Czechach sięgają już IX wieku.

Oaza na Białorusi najbardziej rozwija się we wspólnocie „Drogocenna Perła”, którą prowadzi tam ks. Ireneusz Kopacz. Niewielkie grupy tworzone są z dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych. Często wyjeżdżają na rekolekcje, w ten sposób ubogacając swoją duchowość. Ostatnio byli w Niemczech, w ramach przygotowań do rekolekcji w Rzymie.

W czasie ostatniej wizyty u nas w Nowogradzie ks. Ireneusz zachęcał do ewangelizacji na Białorusi. Jeśli Bóg pozwoli, w czerwcu pojedziemy, ale prosimy wszystkich o modlitwę w tej intencji.

Dla mnie to był błogosławiony czas. Dziękuję Bogu za dar służby dla niego, między innymi w Ruchu Światło-Życie. Jeśli ktoś odczuwa potrzebę głoszenia Jezusa poza granicami kraju, zapraszamy na czerwiec (wstępnie 14 – 16). Wybierzemy się razem na Białoruś.

s. Marietta Miksa

XVI Parresia

Misja forever
XVII Parresia 2011 – Międzynarodowe spotkanie Ruchu Światło-Życie
Przepowiadanie ożywione jest wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żarliwość. Dzieje Apostolskie (…) określają taką postawę słowem „parresia”, które oznacza głoszenie z otwartością i odwagą

Jan Paweł II, Redemptoris Missio 45

Już po raz siedemnasty odbyło się w Częstochowie, w parafii p.w. św. Józefa, w dniach 24-25 lutego, międzynarodowe spotkanie Parresia. Odbywa się ono tradycyjnie przed Kongregacją Odpowiedzialnych i gromadzi przedstawicieli Ruchu spoza granic Polski. Jego celem jest wymiana doświadczeń pracy Ruchu Światło-Życie w różnych krajach, pogłębienie kontaktów, pomoc w rozeznawaniu kształtowania struktur krajowych i inspirowanie głoszenia Ewangelii przez Ruch „aż po krańce ziemi”.

Inicjatorem tych spotkań jest ks. Ireneusz Kopacz z Carlsbergu. W tym roku zgromadzili się przedstawiciele sześciu krajów: Niemiec, Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi i Polski (w podsumowaniu, w niedzielę uczestniczył także przedstawiciel Diakonii z Belgii). Można powiedzieć, że było to spotkanie nie tylko międzynarodowe, ale również ekumeniczne, gdyż z Niemiec, z Saksonii, dotarło dwóch pastorów luterańskich oraz młody Lukas, który uczestniczył w oazie w Krościenku. Znajomość z braćmi ewangelikami trwa już od lat siedemdziesiątych, kiedy to Ojciec Franciszek Blachnicki spotkał się z nimi i zachęcił do tej drogi.

Parresia rozpoczęła się w czwartek 24 lutego modlitwą do Ducha Świętego, a następnie przedstawieniem się poszczególnych osób. Ukoronowaniem dnia była wspólna Eucharystia, której przewodniczył Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk. Po niej skorzystaliśmy z gościnności ks. Proboszcza, który zaprosił nas na kolację. Kolejny dzień, piątek 25 lutego, rozpoczął się od Namiotu Spotkania – modlitwy osobistej w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie Jutrznia, modlitwa psalmami w różnych językach, którą poprowadził ks. Piotr Kulbacki z Łodzi.

Referatem wiodącym było słowo Moderatora Generalnego na temat Nowej Ewangelizacji. Ks. Adam pokazał, w jaki sposób Benedykt XVI podejmuje i kontynuuje dzieło Soboru Watykańskiego II i poprzednich Papieży. Jako Ruch Światło-Życie podejmowaliśmy wielokrotnie refleksję nad tym, co o ewangelizacji zostało powiedziane od Soboru Watykańskiego II, przez Papieża Pawła VIw adhortacji Evangelii nuntiandi oraz przez Jana Pawła II w całym jego nauczaniu i posłudze, a zwłaszcza w adhortacji Christifideles Laici i encyklice Redemptoris Missio. W swoim nauczaniu Jan Paweł II wskazał zadania realizacji nowej ewangelizacji, którą mają podjąć biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, ludzie świeccy. Cały czas przygotowań do Jubileuszu roku 2000 był w myśli Jana Pawła II budzeniem Kościoła do tej właśnie misji, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat, a w szczególności Europa.

Jan Paweł II zostawił w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte program dla Kościoła na drogę przez trzecie tysiąclecie. Papież Benedykt XVI podejmuje myśl i dzieło poprzednika, powołując równocześnie jako narzędzie dla realizacji tej misji Papieską Radę dla popierania Nowej Ewangelizacji.

W czasie spotkania Parresia był czas także na spotkanie w grupach, w których dzieliliśmy się tym, jak w naszych krajach rozwija się ewangelizacja, jak nam się udaje w naszych parafiach i ośrodkach realizować zachęty Papieży. Kapłani mieli osobną grupę; z kolei ks. Jacek z Niemiec, Ojciec Jan z Czech oraz pastor luterański Falk poproszeni przez proboszcza poszli do pobliskiej szkoły, gdzie spotkali się z nauczycielami oraz powiedzieli jak wiara rozwija się w sąsiednich krajach.

Wspólnotowej Eucharystii przewodniczył moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, ks. Jacek Herma. Celebrans wskazał na to jak odczytywać głos Kościoła zawarty w tekstach liturgicznych. Formularz zaproponowany przez ks. Jacka nosi tytuł: Za tych, którzy nas trapią; w nim Kościół przypomina nam słowa Pana i zaprasza nas do wypełnienia przykazania Jezusa dotyczącego miłości nieprzyjaciół. Mamy naśladować Jezusa, który umiłował nas, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi Boga. Mamy od Niego uczyć się miłości służebnej i dać swoje życie za braci.

Po wspólnym obiedzie, przygotowanym przez miejscowych parafian, odbyło się podsumowanie pracy w grupach. Dzielono się także wstępnymi projektami.

  1. Są planowane jesienią rekolekcje ORAE dla Czech. Poprowadzi je ks. Adam Wodarczyk z diakonią z Polski. Kolejnym etapem już wiosną 2012 będzie ORAE, poprowadzone przez diakonię czeską.
  2. Być może wiosną 2012 odbędzie sie ORAE w Niemczech.
  3. W grupie księży zwrócono uwagę, że część grup oazowych zajmuje się nadmiernie sobą, nie ma w nich dynamiki misyjnej. Pastor Falk mówił o rozwoju oaz w kościele luterańskim; corocznie uczestniczy około 100-150 młodzieży w rekolekcjach oazowych, w 12 parafiach są wspólnoty oazowe.
  4. Ks. Piotr Kulbacki mówił o księdzu Wojciechu Danielskim (drugi, po Ojcu Franciszku, moderator krajowy), prosił o modlitwę o rozeznanie dla biskupów czy ma być podjęty jego proces beatyfikacyjny.
  5. Wskazano na możliwość spotkań oazowiczów w czasie następujących wydarzeń:
  • w Rzymie po beatyfikacji Jana Pawła II o godz. 20.00 u księży Maristów na czas wspólnego dziękczynienia.
  • w dniach 1-2 lipca w Gwardijsku, na Ukrainie, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i w dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi, w liturgiczną rocznicę powstania tamtejszego Centrum.
  • w Madrycie – podczas Światowego Dnia Młodych
  • ks. Ireneusz Kopacz zapraszał na Oazę III° w Rzymie w dniach 21.07.-6.08.2011.

Dla budowania więzi wzajemnej i wspierania się ks. Ireneusz zaproponował, byśmy losowali, za jakie kraje w tym roku będziemy sie szczególnie modlić:

CZECHY – za Słowację i Turkmenistan

SŁOWACJA – za Niemcy i Pakistan

UKRAINA – za Białoruś i Chiny

BIAŁORUŚ – za Czechy i Kenię

POLSKA –za Ukrainę i Belgię

NIEMCY – za Polskę i Mołdawię

Ostatnim elementem tego spotkania była modlitwa za poszczególne kraje, w których żyjemy i posługujemy.

Po zakończeniu Kongregacji Odpowiedzialnych, w niedzielę 27 lutego, część uczestników Parresii spotkała się, by podzielić się przeżyciem Kongregacji. W czasie zaś Krajowego Kolegium Moderatorów, w poniedziałek 28 lutego, przedstawiono wobec zgromadzonych relację z Parresii. W imieniu uczestników wyrażona została także gotowość przygotowania na przyszłoroczną Kongregację relacji z życia i pracy centrów Ruchu w Niemczech, na Ukrainie i Słowacji. Wskazano także na potrzebę refleksji jak pogłębiać świadomość i zaangażowanie misyjne polskich oazowiczów, a także postulowano, aby znak powszechności Kościoła wyraził się w czasie liturgii np. w przygotowaniu Ewangelii w kilku językach (na wzór liturgii w Sanktuarium w Fatimie), intencji próśb czy też przynajmniej jakiejś pieśni.

Barbara Mazur

Jest jeszcze ciekawe to, że w spotkaniu uczestniczyło dwóch pastorów z Niemiec, Pastor Daniel i Pastor Falk, którzy też należą do Ruchu Światło-Życie tylko w kościele ewangelickim we Wschodnich Niemczech.