XI Parresia

Krótkie spotkanie odbyło się w Krakowie 28.05.2006 po spotkaniu z Ojcem Świętym. Uczestniczyło 25 osób z Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *